இந்திய இங்கிலாந்து அணிகளுக்கிடையிலான தொடருக்கான முழுமையான போட்டி அட்டவணை

இந்திய இங்கிலாந்து அணிகளுக்கிடையிலான தொடருக்கான முழுமையான போட்டி அட்டவணை இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடரில் 4 டெஸ்ட் போட்டிகள் ,5 T20 போட்டிகள் ,3 ஒருநாள் போட்டிகள் இடம்பெறவுள்ளன.