இலங்கை கிரிக்கெட் அணிக்கான புதிய சீருடை வெளியீடு..!

இலங்கை கிரிக்கெட் அணிக்கான அதிகாரப்பூர்வ கிரிக்கெட் ஆடை பார்ட்னர் அறிவிப்பு மற்றும் ODI ஜெர்சி வெளியீடு இன்று இடம்பெற்றது 🏏👕

புகைப்படங்கள் 👇