இலங்கை லெஜெண்ட்ஸ் அணியின் இறுதி பயிற்சி நடவடிக்கை ..! (படங்கள் இணைப்பு)

இலங்கை லெஜெண்ட்ஸ் அணியின் இறுதி பயிற்சி நடவடிக்கை ..! (படங்கள் இணைப்பு)

இந்தியாவில் இன்று ஆரம்பிக்கும் வீதிப்பாதுகாப்பு T20 தொடரில் இலங்கை லெஜெண்ட்ஸ் அணி டில்ஷான் தலைமையில் களமிறங்கவுள்ளது.

இலங்கை அணியினர் போட்டிக்கு முன்னதாக இறுதி பயிற்சி நடவடிக்கைகளில் இன்று ஈடுபட்டனர்.