உலகக் கிண்ண நாயகன் மிக்சல் ஸ்ராக்கின் பிறந்த தினம் இன்று

  • 2015 மற்றும் 2019 உலகக் கிண்ணத்தில் அதிக விக்கெட்டுக்களை கைப்பற்றிய அவுஸ்திரேலிய நட்சத்திரம் ஸ்ராக்கின் பிறந்த தினம் இன்றாகும்.
  • எமது வாழ்த்துக்களும் உரித்தாகட்டும்