உலகில் சிறந்த கால்பந்தாட்ட அணி எது?

சர்வதேச தரப்பட்டியலின் அடிப்படையில் முன்னணி கால்பந்தாட்ட அணிகள் இதோ!

சர்வதேச கால்பந்து சம்மேளனத்தினால் இது வெளியிடப்பட்டுள்ளது.