உலக ரக்பி இலங்கையை இடைநிறுத்துகிறது…!

இலங்கை ரக்பியின் நிர்வாகம் மற்றும் அரசியல் தலையீடு தொடர்பான உலக ரக்பி விதிகளை மீறுவது பற்றிய கவலைகளுக்கு பதிலளிக்கும் வகையில், உலக ரக்பி கவுன்சில் இலங்கை ரக்பியை உலக ரக்பி உறுப்பினரிலிருந்து உடனடியாக அமுலுக்கு வரும் வகையில் இடைநிறுத்தியுள்ளது.

உலக ரக்பி கவுன்சில் மற்றும் ஆசியா ரக்பி, சர்வதேச கூட்டமைப்பு மற்றும் பிராந்திய சங்கம் ஆகியவை இலங்கையில் ரக்பிக்கு குறைந்த பட்ச இடையூறு ஏற்படுவதை உறுதி செய்ய அனைத்து பங்குதாரர்களுடன் இணைந்து செயல்படும் என்று ஒப்புக்கொண்டது.

நிர்வாகச் சிக்கல்களைத் தீர்க்க சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து பங்குதாரர்களுடனும் இணைந்து பணியாற்றுவதே உடனடி முன்னுரிமை. இந்தப் பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு காண்பதன் மூலம் இலங்கை விளையாட்டு வீரர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் ஆசியாவில் நடைபெறவிருக்கும் போட்டிகளில் பங்கேற்க முடியும்.

உலக ரக்பி மற்றும் ஆசியா ரக்பி ஆகியவை, தற்போதைய முட்டுக்கட்டைக்கு தீர்வு காண்பதற்காக, இலங்கையில் நடைபெறவுள்ள கூட்டங்களின் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தை உருவாக்குவதற்கு அனைத்து பங்குதாரர்களுடனும் அவசரமாக வேலை செய்து நடவடிக்கையில் இறங்குவார்கள் எனவும் அறியவருகின்றது.