கோலி ,ரஹானே , ரோகித் மூவரையும் நீக்குங்கள் (மீம்ஸ்)

கோலி , ரஹானே , ரோகித் மூவரையும் நீக்குங்கள் (மீம்ஸ்)

ரோகித் -டெஸ்ட்டில் ஓப்பனிங் சரியில்ல ?

ரஹானே – வெளிநாட்டு தொடர்களுக்கு மட்டும்தான் லாயக்கு ?

கோலி- கெப்படன்சி சரியில்ல ?

அப்போ யார்தான்டா கெப்டன்சிப் செய்கிறது ?????