சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை கலாய்த்து ஒரு மீம்ஸ்

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் வாய்ப்பு கொடுக்காமல் வைக்கப்பட்டிருந்த தமிழ்நாட்டின் இரு வீர்ர்களான ஜெகதீசன் மற்றும் சாய் கிசோர் ஆகியோரை பாராட்டியும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியைக் கலாய்த்தும் ஒரு மீம்ஸ்.

Memes Credit -TCTV