சொந்த மண்ணில் சொதப்பும் இந்தியா -மீம்ஸ்

சொந்த மண்ணில் சொதப்பும் இந்தியா -மீம்ஸ்

சொந்த மண்ணில் இங்கிலாந்துக்கு எதிரான போட்டியில் இந்தியாவின் முக்கிய வீரர்களால் கோலி , ரோகித் , ரஹானே ஆகியோர் சொதப்பினர்

அது தொடர்பான ஒரு மீம்ஸ்