டி20 வரலாற்றில் பாகிஸ்தான் பந்துவீச்சாளர் ஒருவர் விட்டுக்கொடுத்த அதிக ரன்கள்..!

டி20 வரலாற்றில் பாகிஸ்தான் பந்துவீச்சாளர் ஒருவர் விட்டுக்கொடுத்த அதிக ரன்கள்:

0/63 (4) – உஸ்மான் ஷின்வாரி vs SA
𝟬/𝟲𝟮 (𝟰) – 𝗦𝗵𝗮𝗵𝗻𝗮𝘄𝗮𝘇 𝗗𝗮𝗵𝗮𝗻𝗶 𝘃𝘀. 𝗘𝗡𝗚
1/55 (4) – ஃபஹீம் அஷ்ரஃப் vs NZ
1/54 (4) – முகமது சமி vs AUS
0/53 (4) – முகமது சமி vs AUS

#PAKvENG