நண்பன் பிறந்த தினத்தில் ஓய்வை அறிவித்த நண்பர்

நண்பன் பிறந்த தினத்தில் ஓய்வை அறிவித்த நண்பர்

AB De Villiers இன் பிறந்த தினமான இன்று Faf Du Plessis டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டுக்கு ஓய்வை அறிவித்துள்ளார்