பங்களாதேஷுக்கு எதிரான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடருக்கான இலங்கை அணி. ????????

பங்களாதேஷுக்கு எதிரான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடருக்கான இலங்கை அணி. ????????????????????

தனஞ்சய டி சில்வா -தலைவர்
நிஷான் மதுஷங்க
திமுத் கருணாரத்ன
குசல் மெண்டிஸ்
சதீர சமரவிக்ரம
தினேஷ் சண்டிமால்
ஏஞ்சலோ மேத்யூஸ்
ரமேஷ் மெண்டிஸ்
கமிந்து மெண்டிஸ்
லஹிரு உதார
அகில தனஞ்சய
நிஷான் பீரிஸ்
பிரபாத் ஜெயசூர்ய
லஹிரு குமார
விஷ்வா பெர்னாண்டோ
சாமிக்க குணசேகர
கசுன் ராஜித

#SLvsBAN #TEST