பாகிஸ்தான் அணிக்கு புதிய பயிற்சியாளர்கள் நியமனம்…!

2011 உலகக் கோப்பையை வென்ற பயிற்சியாளரான கேரி கிர்ஸ்டனை பாகிஸ்தான் அணி தங்கள் வெள்ளை பந்து அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளராக நியமித்துள்ளது,

அதே நேரத்தில் ஜேசன் கில்லெஸ்பி சிவப்பு-பந்து (Test) அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளராக பணியாற்றுவார், அசார் மஹ்மூத் அனைத்து வடிவ போட்டிகளுக்குமான உதவிப் பயிற்சியாளராகப் பணியாற்றுவார் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.