பாகிஸ்தான் செல்லும் இலங்கை மகளிர் அணி- விபரம்..!

11 மே 2022

எதிர்வரும் இலங்கை மகளிர் அணி பாகிஸ்தான் சுற்றுப்பயணத்தில் பங்கேற்பதற்காக பின்வரும் 15 பேர் கொண்ட அணியை இலங்கை கிரிக்கெட் தெரிவுக்குழு தெரிவு செய்துள்ளது.

அணி 2022 மே 19 அன்று பாகிஸ்தானுக்கு புறப்படும்.

இந்த சுற்றுப்பயணம் 03 போட்டிகள் கொண்ட T20I தொடரையும், 03 போட்டிகள் கொண்ட ODI தொடரையும் கொண்டிருக்கும்.

1. சாமரி அதபத்து – கேப்டன்
2. ஹாசினி பெரேரா
3. ஹர்ஷித சமரவிக்ரம
4. இமேஷா துலானி
5. பிரசாதனி வீரக்கொடி
6. நிலாக்ஷி டி சில்வா
7. கவிஷா தில்ஹாரி
8. ஆமா காஞ்சனா
9. அச்சினி குலசூரிய
10. இனோகா ரணவீர
11. உதேசிகா பிரபோதனி
12. சுகந்திகா குமாரி
13. சச்சினி நிசன்சலா
14. ஓஷதி ரணசிங்க
15. அனுஷ்கா சஞ்சீவனி

மேலதிக வீரர்கள்
1. காவ்யா காவிந்தி
2. ரஷ்மி டி சில்வா
3. சத்ய சாந்தீபனி
4. மல்ஷா ஷெஹானி
5. தாரிகா செவ்வந்தி
ஆசிரியர்களுக்கு குறிப்பு

இளைஞர் மற்றும் விளையாட்டு அமைச்சகத்தின் ஒப்புதலுக்கு உட்பட்டு இந்த அணி அறிவிக்கப்பட்டது.