புதிய பயிற்சியாளர் – புதிய நம்பிக்கைகள் ? (புகைப்படங்கள்)

புதிய பயிற்சியாளர் – புதிய நம்பிக்கைகள் ?

இலங்கையின் புதிய தலைமை பயிற்சியாளர் கிறிஸ் சில்வர்வுட் இலங்கை அணியுடன் புதிய இன்னிங்ஸை தொடங்கினார்.

புகைப்படங்கள் ?