பூம்ரா பாணியில் சிக்ஸ் அடித்த பான்ட் (மீம்ஸ்)

பூம்ரா பாணியில் சிக்ஸ் அடித்த பான்ட் (மீம்ஸ்)

இந்திய மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகளுக்கிடையிலான இன்றைய போட்டியில் பான்ட் அற்புதமான சிக்ஸ் அடித்தார். ஜஸ்பிரிட் பூம்ரா பந்துவீசுவது போன்று அவரது ஒற்றைக்கை சிக்ஸ் அமைந்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

மீம்ஸ்.