?பெண்கள் T20 சவால் 2022க்கான அணிகள் அறிவிக்கப்பட்டன?

இந்திய கிரிக்கட் சபை நடத்தும் IPL பாணியிலான மகளிருக்கான T20 சவால் 2022க்கான அணிகள் அறிவிக்கப்பட்டன?

மே 28-ம் தேதி கோப்பையை கைப்பற்றுவது யார்??

?: ஐபிஎல்/ பிசிசிஐ