20 வயதின் கீழ் Division 2 பாடசாலை அணிகளுக்கு இடையிலான கால்பந்தாட்ட சுற்றுத்தொடரில் சாதித்த கிண்ணியா அணிகள்..!

20 வயதின் கீழ் Division 2 பாடசாலை அணிகளுக்கு இடையிலான கால்பந்தாட்ட சுற்றுத்தொடரில் தேசிய மட்ட சம்பியனாகிய கிண்ணியா அல் அமீன் வித்தியாலயத்திற்கு எமது வாழ்த்துக்கள்.

ரோயல் கல்லூரியை 3-0 என தோற்கடித்தது , இந்த தொடரின் 3 ம் இடத்தை கிண்ணியா மத்திய கல்லூரி பெற்றுக்கொண்டது.

#Football