2021 சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் ஆட்சி புரியும் இலங்கை வீரர்கள்…!

நடப்பு ஆண்டில் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இலங்கை வீரர்கள் தொடர்ச்சியாக தமது பங்களிப்பை வழங்கி வருகின்றமை பாராட்டப்படத்தக்க விடயமாக காணப்படுகின்றது.

அதிக டெஸ்ட் ஓட்டங்களை பெற்ற வீரர்களாக ஜோ ரூட், லஹிரு திரிமான்ன, திமுத் கருணாரத்ன ஆகியோர் முதல் 3 இடங்களில் காணப்படுகின்றனர்

ஜோ ரூட் -இங்கிலாந்து
6 போட்டிகள்
12 இன்னிங்ஸ்கள்
794 ஓட்டங்கள்
சராசரி- 66.16

லஹிரு திரிமான்ன
7 போட்டிகள்
12 இன்னிங்ஸ்கள்
648 ஓட்டங்கள்
சராசரி- 58.90

திமுத் கருணாரத்ன
5 போட்டிகள்
8 இன்னிங்ஸ்கள்
558 ஓட்டங்கள்
சராசரி- 69.75