2024 டி20 உலகக் கோப்பைக்கான 15 பேர் கொண்ட அணியை அமெரிக்கா அறிவித்துள்ளது..!

 

2024 டி20 உலகக் கோப்பைக்கான 15 பேர் கொண்ட அணியை அமெரிக்கா அறிவித்துள்ளது. ????????????

#USA #T20WorldCup #Cricket #CoreyAnderson