22 கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டத்தை நோக்கி நடால் ..!

 

நடால் ❤️‍?

அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரேவ் காயம் காரணமாக ஓய்வு பெற வேண்டிய கட்டாயத்திற்குப் பிறகு ரஃபா நடால் தனது 14வது #RolandGarros இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறினார்.

பிரஞ்சு பகிரங்க டென்னிஸ் தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் பட்டம் வெல்வாராக அமைந்தால் அது நடாலின் 22 கிராண்டஸ்லாம் மகுடமாக அமையும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.