ICC போட்டி தரவரிசையில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் ஒரே அணி…!

ICC போட்டி தரவரிசையில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் ஒரே அணி…!

சர்வதேச கிரிக்கெட் பேரவையின் புதிய இருபதுக்கு இருபது போட்டிகளுக்கான தரவரிசை இன்று வெளியிடப்பட்டது.

இந்த T20 போட்டி தரவரிசையில் இங்கிலாந்து அணி முதலிடத்திலும், இந்திய அணி 2 வது இடத்திலும் காணப்படுகின்றன.

இந்த நிலையில் டெஸ்ட், ஒருநாள், T20 போட்டிகள் அனைத்துக்குமான தரநிலையில் முதல் 3 இடங்களுக்குள் இருக்கும் ஒரே அணி இந்திய அணி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

டெஸ்ட் போட்டிகளுக்கான தரநிலையில் இந்தியா முதலிடத்திலும், ஒருநாள் மற்றும் T20 போட்டிகளுக்கான தரநிலையில் இந்தியா 2 வது இடத்திலும் காணப்படுகின்றது.