ஆஸ்திரேலியாவின் ‘A அணி’ இன்று அதிகாலை இலங்கை வந்தடைந்தது. ? (புகைப்படங்கள் , அட்டவணை)

ஆஸ்திரேலியாவின் ‘A அணி’ இன்று அதிகாலை இலங்கை வந்தடைந்தது. ? (புகைப்படங்கள் , அட்டவணை)

ஆஸ்திரேலியா A அணிக்கான போட்டிகள்: #SLAvAUSA

ஜூன் 8: 1வது ஒரு நாள் போட்டி, SSC கொழும்பு

ஜூன் 10: 2வது ஒரு நாள் போட்டி – SSC கொழும்பு

ஜூன் 14-17: 1வது நான்கு நாள் போட்டி – MRICS, ஹம்பாந்தோட்டை

ஜூன் 21-24: 2வது நான்கு நாள் போட்டி – MRICS, ஹம்பாந்தோட்டை.

 


YouTube காணொளிகளைப் பார்வையிடுங்கள் ?