இலங்கை சுற்றுப்பயணத்திற்கான மேற்கிந்திய தீவுகள் மகளிர் ஒருநாள் மற்றும் டி20 அணி. ????????️

இலங்கை சுற்றுப்பயணத்திற்கான மேற்கிந்திய தீவுகள் மகளிர் ஒருநாள் மற்றும் டி20 அணி. ????????️

ஹேலி மேத்யூஸ் (C)
ஷெமைன் காம்பெல்லே (VC)
ஆலியா அலீன்
ஷாமிலியா கானல்
அஃபி பிளெட்சர்
செர்ரி ஆன் ஃப்ரேசர்
ஷபிகா கஜ்னபி
சினெல்லே ஹென்றி
ஜைதா ஜேம்ஸ்
கியானா ஜோசப்
Chedean நேஷன்
கரிஷ்மா ராம்ஹராக்
ஸ்டாஃபானி டெய்லர்
ரஷாதா வில்லியம்ஸ்
கேட் வில்மோட்.

#WIWvsSLW #ODI #T20